Солун-Паралия Катерини-Метеора–Рупите–Мелник–с. Златолист и църквата “Св. Георги“