Германия

Страната има площ от 356 866 хил.кв. км. и може да бъде подразделена от север на юг на няколко географски региона. По големина Германия се нарежда на шесто място в Европа след Русия, Украйна, Франция, Испания и Швеция.
Германия граничи с Нидерландия, Белгия, Люксембург, Франция, Дания, Полша, Чехия, Австрия, Швейцария и има брегова линия с Балтийско море и Северно море. Северните и централните части са в пределите на Северногерманската низина, на юг се простират ниски и средновисоки планини от така наречените Средноевропейски Херцински планини – Шварцвалд, Харц, Тюрингвалд, Чешки масив, Швабски Алб и др. В най-южната част разположени северните хребети на Германските Алпи, които се простират изцяло на територията на Бавария като започват от обшорнато Боденско езеро на запад и достигат до Бертесгаден в югоизточния край на Германия. Най-високия връх в Германия Цунгшпитце – 2963 м.н.в. се намира именно тук в Алпийските предпланини.
Немците са страстни защитници на природната си среда и екологията е област в която са ненадминати.
Климатът е умерен, като в северните райони е морски със средни годишни температури от – 4 до -2 през януари, а юли 16-20С.
По големи реки са Рейн, Елба, Одер, Дунав и др. от езерата най- известни са Боденското, което е с ледников произход и езерата Хим и Мекленбурски.
Населението на страната е 81 730 хил. жители и Германия се явява най-населената страна в Европа, като се изключи Русия. В страната живеят също така и над 7 млн. чужденци повечето от тях пристигат тук през 60г. на миналия век от Турция, Италия, Гърция и бивша Югославия, за да вършат нископлатена работа като “гастарбайтери” във ФРГ. Извън страната живеят около 10 млн. немци – главно в САЩ, Канада и Русия.
Столицата е Берлин /3 800 хил. ж./. По големи градове са – Хамбург /1 700 хил. ж./ Кьолн, Франкфурт на Майн, Есен, Дортменд, Дюселдорф, Щутгард, Дрезден и Бон.
В административно отношение страната е разделена на 16 земи /ланд/, една от тя е Бавария със столица Мюнхен. Всяка то земите /ланд/ има своя конституция, парламент и правителство. Глава на държавата е федералният президент избират от федерално събрание за срок от 5г. Изпълнителната власт се представлява от федерално правителство, начело с федерален канцлер. Върховен законодателен орган е парламента, който се състои от две палати Бундестаг и Бундестрат, с представители избирани на 4 години.
По отношение на религията – 96% от германците са християни. Броят на католиците и протестантите е преблизително еднакъв. Грубо казано, католиците преобладават на юг, а протестантите на север и изток. Повечето граждани плащат високи вноски на църквите си, които провителството събира заедно с данъците им, но на практика малко германци редовно посещават църковните служби.
Основният език е немският, използват се и диалекти на немския. Независимо, че има различни диалекти, официалният Hochdeutsh, се разбира навсякъде. Немският език, заедно с англглийския и холандския са западногермански езици.