Сърбия

Сърбия
Република Сърбия (на сръбски Србија или Srbija) е държава в Югоизточна Европа. На север Сърбия граничи с Унгария, на изток - с Румъния и България, на юг - с Република Македония, Черна гора, Албания и Косово, а на запад - с Босна и Херцеговина и Хърватска. Столицата й е Белград.
Държавно устройство На 29 октомври 2006 г. с референдум е приета нова конституция на Република Сърбия, която замества приетата през септември 1990 г. конституция. Сърбия има еднокамерен парламент - Скупщина с 250 места и депутати, които се избират за 4 годишен мандат. Държавен глава на Република Сърбия е президент, който се избира за 5 годишен мандат на всеобщи преки избори. Висш орган на изпълнителната власт е Министерски съвет начело с министър-председател, който се избира от парламента, след предложена от президента кандидатура. Председателят на Министерския съвет формира правителство, което се одобрява от парламента.
В състава на Република Сърбия влиза вече само 1 автономна област Войводина ( с главен град: Нови Сад), след като на 17.02.2008г. косовския парламент прие декларация за независимост от Сърбия.
Територия на Сърбия е поделена на 24 окръга и Столична община Белград.
География и природа - Основната част - 80 на сто от територията на Сърбия се намира Балканския полуостров, а 20 на сто се намират в Панонската низина. Тя заема северната част на страната, южната част е хълмисто-планинска. В страната има над 15 върха с височина над 2000 м., като най-високият връх е Джеравица (на планината Проклетие), с височина 2656м. Преобладаващият в страната климат е умерено континентален.
Планинският релеф на Сърбия е изпъстрен с множество каньони и пещери. Планинските области се отличават с малка плътност на населението и добре запазена природа. Страната е богата на води, по което се отличава от България. Най-големите плавателни реки са Дунав (588 км), Сава (206 км), Тиса (168 км) и отчасти Велика Морава. Други големи реки са Западна Морава (308 км), Южна Морава (295 км), Ибър (272 км), Дрина (220 км) и Тимок (202 км). Най-голямо изкуствено езеро в Сърбия е Джердап.
Сърбия има 5 национални парка - Джердап, Копаоник, Тара, Шар планина и Фрушка гора.
Стопанство : Сръбската икономика претърпя колапс в началото на деведесетте години на XX век. На Сърбия са наложени общи санкции от Съвета за сигурност на ООН 1992г. Голям дял от санкциите са премахнати през 1996, 2000, 2001 и 2005 г., когато е напълно нормализирана търговията със САЩ. Основни дяловe в икономиката са земеделието и промишлеността. Най-плодороден земеделски край е Войводина. В Косово е най-голямото находище на лигнитни въглища в Европа. Северният дял на Банат е богат на нефт и природен газ.
Главни икономически партньори на Сърбия са Европейският съюз, бившите югославски републики, Русия и страните от ОНД.
Транспорт: През Сърбия тече река Дунав, важен плавателен коридор който пресича Централна Европа до Черно море. След Дунав, плавателни реки са още: Сава, Морава и Тиса. Важни транспортни коридори, преминаващи през територията на Сърбия са: Ибърската и Адриатическата магистрали, магистралата Белград-Ниш и жп. линията Белград-Бар. Сърбия заема стратегическо място на границата на Балканския полуостров и Централна Европа, като събира няколко паневропейски транспортни коридора, сред които най-важен е коридор № 10.
Градове: Най-големите градове във Сърбия са: Белград (1 717 863), Нови Сад (295 600), Прищина (200 000), Ниш (173 400), Крагуевац (146 000), Призрен (121 000) и Суботица (99 500).
Население- По данни на преброяването от 2002 г., което не включва Косово и Метохия, в Сърбия има 7 498 001 души население.
Вероизповедание - Най-разпространена религия в Сърбия е православна, следва мюсюлмани (сунити), римо-католици, протестанти и атеисти.Сръбската православна църква е основана през 1121г. от Св Сава, като част от източно- православната, тя е сходна на гръцката и руската и следва Юлиянския календар, който изостава с 13 дни от нашия –Грегорианския.
Език - официален език е сръбският език. Във Войводина освен сръбския официални езици са унгарски, словашки, хърватски, румънски и русински. В Косово и Метохия официални езици са албански, сръбски и английски.
Гербът на Република Сърбия е гербът на Кралство Сърбия от 1882 г. и представлява бял двуглав орел с щит на гърдите, на които са изобразени четири очила, а над главата на орела има корона на династията на Неманичите.
Република Сърбия има национално знаме, което е има три водоравни ленти: червена, синя и бяла. Наред с националното знаме има и държавно знаме, което е също като националното с тази разлика, че на синьото поле е изобразен гербът на Република Сърбия.